Pomiary elektryczne

INSPEKCJA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Badanie termowizyjne to nieinwazyjna, bezdotykowa metoda diagnostyczna polegająca na rejestracji promieniowania cieplnego obiektów.

Rozkład temperatur badanego obiektu jest zapisywany w postaci termogramu, pozwalającego na szybkie zlokalizowanie miejsc potencjalnych awarii instalacji elektrycznych, grzewczych itp.

Termografia znajduje zastosowanie m.in. w diagnostyce instalacji elektrycznych, utrzymaniu ruchu, wykrywaniu wad konstrukcyjnych budynków, monitorowaniu instalacji fotowoltaicznych.

 

 

ANALIZA PARAMETRÓW SIECI

Jakość energii elektrycznej jest istotnym zagadnieniem z perspektywy użytkownika oraz dostawcy energii. Odbiorca jest zobowiązany do zachowania odpowiednich parametrów odbioru. Niezachowanie tych parametrów może powodować niepoprawną pracę urządzeń po stronie odbiorcy oraz negatywnie wpływać na pracę sieci, co wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich kar przez zakład energetyczny (np. za przekroczenie mocy umownej lub niewłaściwy tg(ϕ).

Oferujemy pełną analizę parametrów sieci, w tym:

  • pomiary energii biernej celem wyboru optymalnego rozwiązania minimalizującego koszty związane z przekroczeniami pobieranej i oddanej energii biernej (dobór baterii kondensatorów),
  • odszukanie przyczyny powtarzających się awarii urządzeń,
  • pomiary jakości dostarczanej energii elektrycznej w celu wykrycia zagrożeń występujących w sieci.

DIAGNOSTYKA I POMIAR PARAMETRÓW ELEKTRONARZĘDZI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401), elektronarzędzia ręczne podlegają okresowej kontroli zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli producent nie podaje informacji dotyczących przeglądów, zgodnie z normą PN-88/E-08400/10 elektronarzędzia należy sprawdzać co 6, 4 lub 2 miesiące, w zależności od sposobu eksploatacji danego urządzenia.

Badania wykonujemy za pomocą miernika Pat-820 firmy Sonel. Umożliwia on m.in.:

  • pomiar mocy czynnej i biernej oraz poboru prądu,
  • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem z zakresu 200mA - 25 A,
  • pomiar rezystancji izolacji napięciem pomiarowym do 500 V,
  • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
  • test przewodu IEC.

ZGŁOŚ POMIARY BEZ WYCHODZENIA I DZWONIENIA

Wyślij nam mail, a my skontaktujemy sie z Tobą. Ustalimy wymagane do zrobienia pomiary oraz datę ich realizacji. 


Zgłoszenie pomiarów